<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=528801057286801&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  1. Home
  2. Her baskı sonrası kalibrasyon yapmam gerekiyor mu?

Her baskı sonrası kalibrasyon yapmam gerekiyor mu?

FDM 3d yazıcılarında, filamentin çıkış yaptığı nozzle uç ile tabla arasındaki mesafeyi doğru ayarlamak baskı kalitesi için önemlidir. Yanlış bir kalibrasyon yapıldığında, nozzle tabladan çok yüksekteyse, baskı çok yukarıdan oluşur ve filament doğru bir şekilde tablaya yapışmayabilir. Diğer yandan eğer nozzle tablaya fazla yakın ise, filamentin nozzle’dan rahat çıkması engellenebilir. Bunun için cihaza doğru bir şekilde kalibrasyon işlemi yapılmalıdır.

Cihaz bir kere kalibre olduktan sonra, her baskı sonrası yeniden kalibrasyon yapmanıza gerek yoktur. Fakat tüm FDM yazıcılarda tabla, tabla bandı veya nozzle değişimi yapıldıktan sonra tabla kalibrasyonunun yapılması gerekmektedir. Eğer herhangi bir değişim yapılmadıysa, her 100 çalışma saati sonunda yada herhangi bir baskı problemi yaşamanız durumunda tabla kalibrasyonu yapmanız gerekmektedir. Bu baskı problemlerine parçanın yüzeyden ayrılması, ölçümsel hassasiyet hataları yada parça yüzeyindeki bozukluklar örnek verilebilir.

yüzeyden ayrılma

delik hassasiyeti

Bu tip problemler yaşamaya devam ediyorsanız makine bakımının düzenli yapılmasına ve baskı ortamının sıcaklığına dikkat ediniz.

Was this article helpful?