<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=528801057286801&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  1. Home
  2. Başlangıç / Kullanım Kılavuzları / Tavsiyeler
  3. Cura yazılımının kullanım kılavuzu
  1. Home
  2. WASP
  3. Cura yazılımının kullanım kılavuzu

Cura yazılımının kullanım kılavuzu

Cura kullanım kılavuzu açık kaynaklı 3D printer cihazlarında 3D modeli yazıcının kullandığı GCODE koduna çevirmemizi sağlar. Cura yazılımı sayesinde 3D modelinizin print ayarlarını yapabiliriz. Cura arayüz yazılımını delta WASP gibi açık kaynak olan 3D yazıcılarında kullanabilirsiniz.

Cura yazılımı hakkında aşağıdaki anlatım videosunu izlemenizi tavsiye ederiz.

Ek olarak aşağıdaki adım adım kullanım kılavuzunu inceleyebilirsiniz.

Cura ana ekranında yüklediğiniz modelin ön izlemesini gösterir. Modelin üzerine tıkladıktan sonra sol alt köşedeki 3 ikonla modeli döndürebilir, ölçeklendirilebilir ve aynalanmış kopyasını oluşturabilirsiniz.

Aynı anda birden fazla modelin baskısını alabilirsiniz. Yeni model eklemek için Model yükleme butonuna basarak ekleyebilirsiniz.

Sol üst köşedeki butonlar Model dosyasını açmaya, modelin baskı alınması için gerekli GCODE dosyasını oluşturmaya ve kayıt etmeye veya GCODE dosyasını makineye USB bağlantısı üzerinden gönderme işlemini gerçekleştirir.

Fare İşlevleri

Görünüm Seçenekleri

Basit Ayarlar

Katman Yüksekliği mm (Quality-Layer Height)

Bu bölümde modelin katman kalınlığını belirlemiş olursunuz. Delta WASP 3d yazıcınız 0,05 mm ile 0,4 mm arasındaki katman kalınlıklarını destekler. Katman kalınlığı arttıkça dikeydeki katman çizgileri kalınlaşarak daha belirgin olur.

Daha ince katmanlar baskının yüzey kalitesini artırmakla birlikte yazıcının baskı süresini de artırmaktadır. 0,1 mm katman kalınlığı ile 0,3 mm katman kalınlığı arasında 3 kat fazla süre almaktadır.

Katman kalınlığını düşürmek dikey çözünürlüğü attırsa da yatay baskı çizgilerin kalınlaşmasına neden olur. En alt katman ve en üst katman daha kalın çıkmaktadır.

Baskı çözünürlüğünü her iki eksende birden artırmak için daha ince çaplı nozzle kullanılmalıdır. Ancak nozzle çapı küçüldükçe orantılı olarak da baskı süresi uzar.

Örneğin: 0,4 mm nozzle ile 0,1 mm katman kalınlığı 1 saat süren bir baskı ,
0,2 mm nozzle ile 0,1 mm katman kalınlığı 2 saat sürer.

Kabuk Kalınlığı mm (Quality-Shell Thickness)

Baskının kabuk ( dış yüzey ) kalınlığını belirler. Daha kalın kabuk daha sağlam parçalar oluşmasını sağlar. Kabuk kalınlığı en az 0,8 mm kalınlık önerilir.

Geri Çekmeyi Aktifleştir (Quality-Enable Retraction)

Filament verme işlemi durmasına rağmen ekstrüder’deki sıcaklık ve basınç nedeniyle bir miktar filament akmaya devam edebilir. Bu da baskı yapılmak istenmeyen noktalara plastik akmasına ya da parça yüzeyinde bozukluklara neden olabilir. Bunun önüne geçmek için dilimleme yazılımları bazı hareketlerden sonra filamenti bir miktar geri çeker. Böylece ekstrüder’deki basınç düşürülerek filament akması engellenir.
Bu seçenek işaretlendiğinde CURA geri çekme işlemini GCODE dosyasına dahil eder. Retraction ( geri çekme ) ile ilgili diğer ayarlar yazıcınızın ekstrüderinin fiziksel yapısıyla ilgili olup değiştirilmesi önerilmez.

Alt-Üst Kalınlığı mm (Fill-Bottom/Top Thickness)

Bu seçenek parçanın üst (top ) ve alt ( bottom ) yüzeyinde tamamen dolu olarak oluşturulacak bölümün kalınlığını belirler. Üst ve lat yüzeyin en az 0,8 mm olmasını önermekteyiz.

Doldurma Yoğunluğu % (Fill-Fill Density)

Basılan parçanın gözle görülmeyen iç kısımının ne oranda plastik içereceğini belirler.

  • Parçanın doluluk oranı % 0 girilirse parça sadece kabuktan oluşur ve içi tamamen boş olur.
  • Parçanın doluluk oranı % 100 girilirse içi tamamen dolu bir parça oluşturulur. Doluluk oranı arttıkça baskı süresi artar.
  • Genelde %10 % 40 seviyelerinde dolgu oranı baskı kalitesi, baskı süresi, harçanan filament ve parça mukkavemeti açısından dengeli bir orandır.

Aşağıdaki resimde dolgu yoğunluğunun etkisini göstermektedir.

 

Baskı Hızı mm/s (Speed And Temperature – Print Speed)

Modelin baskı hızını belirler. Extrüderin saniyede kaç mm hareket edeceğini belirler. Yazıcının hareket hızı arttıkça baskı süresi kısalır ancak extruderin hızlı hareket etmesi titreşime ve extrüderin doğru konumlandıramama gibi sebeplerden baskı kalitesinde düşüş meydana gelebilir. Çok hızlı baskılarda extrüder tıkanmaları yaşanabilir. Wasp 3d printer için baskı hızını 90-100 mm olarak önermekteyiz.

Baskı Sıcaklığı °C (Speed And Temperature – Printing Temperature)

Bu kısımda ekstrüderin sıcaklığı belirlenir. Her filament için baskı sıcaklığı farklı olabildiği gibi aynı malzemenin üreticilerin farklı renklerinin sıcaklığında farklı olabilir. Baskı sıcaklığı düşük olduğunda extruder de tıkanmalar meydana gelebilir. Sıcaklığın yüksek olması köşelerin keskin olmaması ( yuvarlakımsı olması ) yada köşelerin yukarı doğru sivrilmesi gibi sonuçlar getirebilir. Doğru sıcaklık filament üreticisinin önerdiği sıcaklıkta baskı alınmasıdır.

Levha-tabla Sıcaklığı °C (Speed And Temperature – Bed Temperature)

Bu kısımda baskı platformunun sıcaklığını belirler. Tablanın sıcaklığı arttıkça modelin tablaya tutunması artar.
Baskı sıcaklığı ABS malzeme için 100 -110 °C , PLA malzeme için 40-50 °C dir.

Destek Türü (Support-Support Type)

Destek malzemesi extrüderin boşlukta yapması gereken noktalarda modelin bir parçası olmayan ancak oluşturulacak yapının havada gezmemesi için desteklenmesini sağlayan kısımdır.
Destek malzemesi kullanımı daha başarılı baskılar alınmasını sağlarken kullanılan malzeme ve süre miktarıda artmaktadır. Baskı sonrası oluşan destek parçalar modelden temizlenmelidir.
Support Type ( Destek Tipi ) seçeneği ile destek malzemesinin gerektiğinde sadece tabla üzerinden modele kadar yada hem tabla üzerinde hemde modelin her yerinde oluşturulacağı yada hiç oluşturulmayacağı kısımdır.

Aşağıda supportsuz model ile supportlu model örneği verilmiştir. Support olan kısım yeşildir.

Supportsuz - Supportlu
Supportsuz – Supportlu

Platforma Yapışma Türü (Support-Platform Adhesion Type)

Adhesion Type ( Tutunma Tipi ) seçeneği ile baskıda kenarlık ( Birim ) veya Raft uygulalanacağı yada hiçbirinin uygulanmayacağı seçilen bölümdür.
Kenar modelin ilk katmanında ilave dış çeperler ile basılmasıdır. İlk katmanda ilave edilen bu kenarlıklar modelin tabla alanını büyüterek tablaya daha iyi tutunmasını sağlar. Özellikle dar tabanlı modellerde çok etkili yöntemdir.
Raft modelin basılmadan önce altına basılan katmanlardır. 3d yazdırma teknolojilerinde bu yöntem tam olarak düz olmayan tablalarda ve parçanın tablasına tutulmasını sağlayan yöntemlerdendir.

Filament çapı mm (Filament-Diameter)

Filament üreticisinin belirlediği ve tedarik ettiğiniz firmaların belirlediği kalınlığı bu alana giriniz.Wasp, Makerbot, Moment, Zortrax 3d printerlar da 1,75 mm filament kullanılmaktadır.

Filament Akışı % (Filament Flow)

Filamentin akış miktarını belirler. Baskılarınızda modeliniz olması gerekenden büyük basılıyorsa bu değeri küçültmenizi, küçük basılıyorsa büyütmenizi öneririz. Normal koşullarda olması gereken değer Wasp 3d printer için %100 değeridir.

Cihaz baskı ucu Çapı (Machine-Nozzle Size)

Nozzle çapının belirlendiği seçenektir. Wasp 3d yazılarında 0.4, 0.7 ve 0.9 nozzle kullanılmaktadır. Makerbot, Zortrax ve Moment 3d yazıcılarda standart 0.4 mm Nozzle ucu kullanılmaktadır.

Gelişmiş Ayarlar

Geri Çekme Hızı mm/s (Retraction-Speed)

Bu bölümde Filamentin geri çekme hızı ayarlamaktadır. Wasp 3d printer için geri çekme hızı 100 mm/s olmalıdır.

Geri Çekme Uzaklığı mm (Retraction-Distance)

Bu bölümde filamentin ne kadar geriye çekilebileceğini belirten seçenektir. Wasp 3d printer için 3,5 mm değeri kullanılmaktadır.
Bu değerin gereğinden fazla olması baskıda retraction ( geri çekme ) işleminin hemen sonrasında basılan kısımlarda boşluk oluşturabilir.
Bu değerin gereğinden az olması ise baskı üzerinde tüy ve benzeri plastik artıklarına neden olacaktır.

Başlangıçtaki Katman Kalınlığı mm (Quality-Inital Layer Line Thickness)

Baskı tablasının üzerine yapışacak ilk katmanın kalınlığıdır. Katman kalınlığı ayrı olarak belirlense de ilk katmana genel katman kalınlığından farklı değer verilebilir. Wasp 3d printer için 0,2 mm değerini veririz. Bu değer modelin tablaya yapışması açısından önemlidir.

İlk Katmanın Çizgi Kalınlığı mm (Quality-Inital Layer Width)

İlk katmanın ekstrüzyon genişliğinin standart genişliğe yüzdesel oranla belirlendiği seçenektir. Daha geniş ekstrüzyon yapılması daha fazla plastik akıtılarak tabla ile nozzle arasında daha fazla plastiğin sıkışmasını sağlar. İlk katmanda geniş ekstrüzyon yapılması tablaya modelin daha iyi yapışmasını sağlar. Wasp 3d printer için önerilen değer % 110 değeridir.

Nesne Taban Aralığı mm (Quality-Cut Off Object Bottom)

Modeli tablanın Z ekseninde tablaya değdiği andan aşağı doğru içeri girmesidir. Ne kadar değer girerseniz o kadar aşağı çekersiniz ve modelde cihaz o bölgeyi basmamış olur ve tablanın üzerine oturan kısımdan sonraki kalan bölgenin baskısı alınır.

Çift Ekstrüzyon Çakışması mm (Quality-Dual Extrusion Overlap)

Birden fazla ekstrudere sahip yazıcılar için farklı ekstruderin baskılarının ne miktar iç içe geçeceğini belirleyen ayardır. Farklı ekstruderlerin baskı çizgilerinin kaynaşmasını sağlar

Hareket Hızı mm/s (Speed-Travel Speed)

Yazıcının extruderi ekstrüzyon yapmazken extruderin bir noktadan bir noktaya boşta hareket ettiği hızı bu bölümden ayarlanır. Yüksek hız değerleri verilebilir.
Wasp 3d printer için 150 mm /s verilmektedir.

Alt Tabaka Hızı mm/s (Speed-Bottom Layer Speed)

İlk katmanın hızıdır. Baskı alınırken en kritik bölüm ilk katmanın oluşturulmasıdır. Tablaya tutunması açısından önemlidir.İlk katmanda yavaş ekstrüzyon yapılması plastiğin tablaya tutunmasına yardımcı olacaktır. Wasp 3d printer için bu değer 30 mm /s olmalıdır.

İç Dolgu Hızı mm/s (Speed-Infill Speed)

Parçanın görülmeyen iç dolgusunu oluştururken extruderin hızının ne olacağını belirler. Bu kısım görsel bir öneme sahip değildir.

Üst ve Alt Tabaka Hızı mm/s (Top-Bottom Speed)

Parçanın en alt tabakası ile en üst tabakasında extruderin hızının ne olacağını belirler. Bu kısım parçanın gözle görülen kısmıdır ve estetik açıdan baskı kalitesi önemlidir. Bu kısımda yavaş hareket edilmesi önerilir. Wasp 3d printer için baskı hızı 20 mm/s olmalıdır.

Dış Kabuk Baskı Hızı mm/s (Speed-Outher Shell Speed)

Parçanın en dış kabuğunu oluşturan kısmın baskı hızıdır. Bu kısım parçanın gözle görülen kısmıdır ve estetik açıdan baskı kalitesi önemlidir. Bu kısımda yavaş hareket edilmesi önerilir. Wasp 3d printer için baskı hızı 20 mm/s olmalıdır.

İç Kabuk Baskı Hızı mm/s (Speed-Inner Speed)

Parçanın dış kabuğunun altında kalan katmanlardan oluşturulan kısmın baskı hızıdır.

Minimum Katman Basım Süresi (Cool-Minimal Layer Time)

Bir katmanın verilen süre içerisinde soğumasını ayarladığımız bölümdür. Özellikle küçük modellerin yada çıkıntıların, ufak parçaların basımı esnasında bir katman formunu almak için yeterince soğumadan üzerine bir sonraki katman basıldığında modelin keskin köşelerinde yuvarlanma yada yukarı doğru sivri oluşumlar görülebilir.

Soğutucu Fanı Çalıştırın (Cool-Enable Cooling Fan)

Filamentin hemen soğuması ve formunu koruması için özellikle PLA filament ile baskı alınırken fanı açmamız gerekmektdir. ABS malzeme baskı alınırken fan seçeneği kapatılmalıdır.

Cura ayarları ve destek için destek@3bfab.com dan iletişime geçebilirsiniz.

Was this article helpful?