<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=528801057286801&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  1. Home
  2. Wiki / Nasıl Yapılır?
  3. Tasarım / Modelleme
  4. 3D Yazıcı için kullanılan dosya uzantıları nelerdir?

3D Yazıcı için kullanılan dosya uzantıları nelerdir?

3D modelleme dünyasında kullanılan bir çok dosya uzantısı vardır. Solidworks, Sketch Up gibi birçok 3D programı kendi dosyalarını desteklerken, Blender gibi bazı programlar ise dosyaların içe ve dışa aktarılmasında daha esnek seçeneklere sahiptir. 3D modellemede bir çok format kullanılsada, bunlardan çok azı 3D baskı işlemini destekler. 3D baskı işlemini destekleyen .STL, .OBJ vb. formatlar ise bir çok 3D modelleme programı tarafından dışa aktarma seçenekleri olarak kullanılmaktadır.

.STL

3D baskı teknolojilerinde kullanılan en yaygın dosya uzantısı .STL formatıdır. 3D Systems firması tarafından geliştirilen bu format, hızlı prototipleme için kullanılan Stereolithography teriminin kısaltılmış biçimidir. Bir .STL dosyası 3D modeli üçgensel olarak ifade eder. Üç boyutlu modeldeki yüzeyler çok sayıda üçgene bölünür. Her üçgen kendini üç noktayla temsil eder. Bu temsili üç nokta XYZ koordinatlarıdır, yani .STL dosyaları modelleri meshlerle ifade etmektedir. Bir modeldeki üçgenlerin sayısı arttıkça modelin detay seviyesi artar. Bu sebeple kaliteli bir yüzey elde etmek için genellikle çok sayıda üçgene ihtiyaç vardır.

.STL dosyası özellikle masaüstü 3D yazıcılarda çok kullanılsa da, zamanla yerini başka formatlara bırakacağı bir gerçektir. Çünkü .STL datasının içinde renk, malzeme ve doku özellikleri saklanamaz.

.STL ile ilgili daha fazla bilgi için bakınız.

.OBJ

Wavefront Technologies tarafından geliştirilmiş ve kullanılan dosya formatıdır. Bazı kıdemli 3D kullanıcıları tarafından Wavefront dosyası olarakta bilinir. OBJ formatı da aynı .STL gibi bir çok 3D grafik programı tarafından içe ve dışa aktarımı desteklenmektedir.

.OBJ formatının iki önemli özelliğinden bahsedebiliriz.
1- Nurbs tipi modellemelerde modeli tanımlamak için yoğun mesh datası gerektirmez.
2- OBJ formatı içinde birden fazla MTL datasını saklayabilir. MTL datası renk, malzeme, şeffaflık ve doku gibi özelliklerin saklandığı kütüphane bilgileridir. Bu nedenle üretilecek 3D modelin baskısındaki karışık renk geçişlerini içinde barındırabilir.

.WRML

Başlangıçta Web için geliştirilmiş bu format ile  yüksek çözünürlüklü foto gerçekçi renderların ve animasyonların gösterilmesi tasarlanmıştır. Fakat hiç bir zaman Web üzerinde bu başarıyı sağlayamamıştır. Uzun yazılışı “Virtual Reality Modeling Language” olan VRML, içinde yüksek çözünürlüklü poligonları, UV dokuları ve renk bilgisini barındırabilir.

.PLY

Standford Grafik lab öğrencilerinin .OBJ formatındaki açıkları kapatmak için geliştirdikleri bir formattır. Günümüzde .PLY genellikle 3D tarayıcılar ile alınan bilginin saklandığı format olarak bilinir ve bu biçimde kullanılır. Uzun yazılışı “Polygon File Format” olan .PLY renk bilgilerini saklayabilir ve MeshLab programında kolaylıkla .STL datasına çevrilebilir.

 

Was this article helpful?